Kunstroute Koudum

kunstroutekoudum.nl

De laatste kunstroute in Koudum was in 2015. Er was veel belangstelling: van toeristen en mensen die speciaal naar Koudum kwamen om het rondje te lopen. De inwoners van Koudum die hun tuin ter beschikking stelden waren enthousiast.

Toch was dit de laatste kunstroute. Na veel aarzelen heeft de Commissie daartoe besloten. In totaal is er elf keer een kunstroute georganiseerd in Koudum.

Want inmiddels heeft de tijd ons ingehaald, er zijn nu vele mogelijkheden om beelden te exposeren, ook voor amateur beeldhouwers.

Dat er in 2015 een beeld verdwenen is betreuren wij nog steeds.

Wij als KunstRouteCommissie hebben met veel plezier en energie de routes samengesteld, de beelden geplaatst en voor bekendheid gezorgd. Veel dank voor iedereen die ons heeft geholpen, de beelden een zomer lang heeft afgestaan en de ‘tuinmensen’.

Wie weet komt er een nieuw initiatief, wij zijn in voor andere ideeën.

De commissie: Rudy, Anna, Nico, Ted en Anneke